Radboud benoemt meer vrouwelijke hoogleraren met Westerdijk Talentimpuls

Het aantal vrouwelijke hoogleraren aan de Radboud Universiteit is ook in 2017 weer verder gegroeid, mede dankzij de Westerdijk Talentimpuls, een landelijk programma dat wil bijdragen aan meer diversiteit in de wetenschappelijke top. In totaal zijn er tussen 1 februari 2017 en 1 maart 2018 18 vrouwelijke hoogleraren benoemd aan de Radboud Universiteit, en 21 mannen.

Rector magnificus Han van Krieken: ‘De Westerdijk Talentimpuls maakte het mogelijk om extra vrouwelijke hoogleraren aan te stellen. We hadden verwacht voor zes hoogleraren subsidie te krijgen maar dat zijn er nu zeven geworden. Daar zijn we blij mee want diversiteit staat al jaren hoog op de prioriteitenlijst van de Radboud Universiteit. Daarom hebben we ook het Christine Mohrmann-programma geïntroduceerd. Divers samengestelde teams presteren immers beter. Dat geldt overigens ook voor andere aspecten dan gender.’

26,8 procent van de hoogleraren aan de Radboud Universiteit en Radboudumc is vrouw (stand van zaken 1 januari 2018; cijfer is exclusief bijzonder hoogleraren). De Radboud Universiteit streeft naar in ieder geval 30 procent vrouwelijke hoogleraren in 2020.

Volgens de monitor vrouwelijke hoogleraren 2017 (gebaseerd op cijfers d.d. 31 december 2016) heeft de Radboud Universiteit landelijk gezien al een bovengemiddeld percentage vrouwelijke hoogleraren. Volgens de monitor ligt het gemiddelde in Nederland op 19,3 procent.

Reguliere hoogleraren Radboud Universiteit in fte (inclusief Radboudumc)

  1-1-2017 1-1-2018
Vrouw 75,6        25,7% 81,5       26,8%
Man 218,2      74,3% 222,8     73,2%
Totaal 293,8      100% 304,3     100%

De hoogleraren voor wie de universiteit een Westerdijk Talentimpuls heeft gekregen zijn:

  • Liedeke Plate – Faculteit der Letteren - Leeropdracht Cultuur en Inclusiviteit
  • Annemiek van Spriel – Faculteit der Medische Wetenschappen/Radboudumc - Leeropdracht Experimentele Immunologie
  • Femke Laagland – Faculteit der Rechten - Leeropdracht Arbeidsrecht, in het bijzonder de Europeesrechtelijke aspecten daarvan
  • Herma Cuppen – Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica - Leeropdracht Computational chemistry
  • Ayse Saka-Helmhout – Faculteit der Managementwetenschappen - Leeropdracht Comparative Management
  • Sabine Hunnius – Faculteit der Sociale Wetenschappen - Leeropdracht Developmental Cognitive Neuroscience
  • Daniela Wilson – Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica - Leeropdracht Systems Chemistry

Westerdijk Talent Impuls

Op 8 maart, internationale vrouwendag, maakte minister Ingrid van Engelshoven bekend dat de Nederlandse universiteiten er gezamenlijk in zijn geslaagd om 100 nieuwe vrouwelijke hoogleraren te benoemen. In 2017 was het een eeuw geleden dat de eerste Nederlandse vrouw, Johanna Westerdijk, hoogleraar werd. Het ministerie stelde in het teken van dat Westerdijkjaar extra middelen (5 miljoen euro) ter beschikking voor het aanstellen van 100 vrouwelijke hoogleraren. Het doel van de Westerdijk Talentimpuls is het vergroten van het aantal vrouwelijke hoogleraren en daarmee het bijdragen aan meer diversiteit in de wetenschappelijke top.