Promotie Daniëlle Verboogen

Op 12 september 2018 heeft Daniëlle Verboogen haar proefschrift "Molecular mechanisms of interleukin-6 release in dendritic cells" succesvol verdedigd. Onder begeleiding van prof. dr. Geert van den Bogaart, dr. Martin ter Beest en prof. dr. Carl Figdor van de afdeling Tumor immunologie deed zij onderzoek naar de rol van membraanfusie en -transport bij de productie en secretie van interleukine-6 (IL-6) in dendritische cellen. Dendritische cellen zijn in staat IL-6 uit te scheiden, maar worden tegelijkertijd ook geactiveerd door dezelfde cytokine. Dit wordt door een complex samenspel van verschillende eiwitten gereguleerd. In haar onderzoek werd duidelijk dat deze balans (tussen het uitscheiden van de cytokine IL-6 en de signalering van het IL-6-signaleringscomplex) vooral in endosomale compartimenten in de cel wordt gereguleerd, en niet enkel op het celoppervlak. Hiernaast was nog onduidelijk hoe IL-6 precies van binnenin de cel naar buiten wordt getransporteerd en hoe dit proces de communicatie in en buiten de cel beïnvloedt. Met behulp van een nieuwe techniek (FRET-FLIM) werd in levende cellen zichtbaar dat SNARE eiwitten aan het celoppervlak een complex vormen dat nodig is voor het uitscheiden van IL-6 uit endosomen. De vorming van het SNARE-complex aan het celoppervlak veranderde bij blootstelling aan bacteriën. De onderzoeksresultaten geven inzicht in de rol die transport en signalering van IL-6 hebben in het reguleren van de afweerresponse tegen ziekteverwekkers