Farewell Dr. Ruurd Torensma (UHD)

Pensionering Dr. Ruurd Torensma

Universitair Hoofd Docent

 

Ruurd is 22 jaar verbonden geweest aan de afdeling Tumor Immunologie .

Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van

diverse wetenschappelijke doorbraken van de afdeling, o.a. DC-SIGN.

Daarnaast heeft hij interessant werk verricht op het gebied van

stamcellen, de laatste jaren ging zijn interesse vooral uit naar

kankerstamcellen. Ruurd heeft een bijzonder trekkersrol vervult bij het

tot opzetten van een intensieve samenwerking met de afdeling

Verloskunde en Gynaecologie.

Vanaf 25 december gaat hij genieten van zijn welverdiende pensioen.

Als fervent 11 steden schaatser met kruisje, hopen wij dat hij dit weer

 een keer kan schaatsen, want nu krijgt Ruurd er alle tijd voor.

Als hoofd van de afdeling Tumor Immunologie wil ik, mede namens alle

medewerkers en collega’s, Ruurd bedanken voor al zijn inspanningen op

wetenschappelijk en managementgebied voor onze afdeling.

 

Carl Figdor

Hoofd afd. Tumor Immunologie